ĐÈN THẢ ĐUI GỖ CHỮ X DT05

Liên hệ

Thành phần của DT05

  • 1 chao đèn
  • 1 dây treo
  • 1 ốp trần
  • Bóng led ( bóng tặng, có thể không có khi hết bóng )
  • Ốc vít